วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนทุ่งสง
<br /> คำถามมีทั้งหมดสิบข้อ ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว<br />
คำถามมีทั้งหมดสิบข้อ ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


Quiz ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น